Elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem