Pravidla a podmínky

Vítejte v podmínkách služby MediaDisk.cz. Přečtěte si je prosím plně.
Základní TOS

Všichni uživatelé musí mít nejméně 13 let a souhlasit s tím, že nebudou používat službu MediaDisk.cz pro jakékoli nezákonné nebo neoprávněné účely. Všichni uživatelé musí souhlasit s dodržováním místních zákonů týkajících se chování online a zákonů o autorských právech. [MediaDisk.cz je určena pro osobní použití a jakékoli obchodní použití je přísně zakázáno. Všichni uživatelé nesmějí používat služby MediaDisk.cz k porušování zákonů, které zahrnují, ale nejsou omezeny na autorská práva. Jakékoli porušení bude mít za následek okamžité vymazání všech snímků MediaDisk.cz pro záznam vaší IP adresy.

Všichni uživatelé používají MediaDisk.cz na vlastní nebezpečí, uživatelé chápou, že obrázky nahrané na MediaDisk.cz nejsou soukromé, mohou být zobrazeny ostatním uživatelům a uživatelé MediaDisk.cz porozumět a souhlasit s tím, že MediaDisk.cz nemůže být zodpovědný za obsah zveřejněný na svých webových stránkách a přesto můžete být vystaveni těmto materiálům a že používáte službu MediaDisk.cz na vlastní riziko.

Podmínky

- Vyhrazujeme si právo změnit nebo ukončit službu MediaDisk.cz z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění.
- Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky používání kdykoliv změnit.
- Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout službu komukoliv z jakéhokoli důvodu.
- Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, odstranit obsah a účty obsahující obsah, který určujeme na základě našeho vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, obscénní nebo jinak nevhodné nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky používání.
- Pokud se zjistí, že uživatel používá MediaDisk.cz k hostování ikon, smajlíků, ikon kámošů, forum avatary, odznaků na fóru, obrázků ve fórech nebo jiných grafik pro návrh webových stránek, všechny vaše obrázky budou odstraněny.

Informace o autorských právech

[MediaDisk.cz nárokuje žádná práva duševního vlastnictví na obrázky nahrané jeho uživateli.

[MediaDisk.cz zkontroluje všechny obdržené nároky na porušení autorských práv a odstraní obrázky, u nichž bylo zjištěno, že byly nahrány nebo distribuovány v rozporu s těmito zákony. Chcete-li provést platný nárok, musíte poskytnout MediaDisk.cz následující informace:

- fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem;
- popis díla chráněného autorskými právy, která byla prohlášena za porušenou;
- popis materiálu porušujícího autorská práva a informací, které jsou přiměřeně dostatečné k tomu, aby MediaDisk.cz mohly materiál vyhledat;
- Vaše kontaktní údaje, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailu;
- prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu způsobem, který je předmětem reklamace, není autorizován vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
- Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a na základě bolesti a trestů za křivou přísahu, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Nároky mohou být zaslány prostřednictvím stránky o zneužití přehledu .